Γερμανική Κατσαρίδα

BLATELLA GERMANICA

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

  • 12 - 15mm. μήκος.
  • Καφέ, με 2 σκούρες ρίγες στον θώρακα.
  • Τα φτερά έχουν το μήκος του σώματος ή αλληλεπικαλύπτονται λίγο και στα δύο γένη.
  • Τρέχει και σκαρφαλώνει (πέλματα στα πόδια που κολλούν).