Οφιοαπώθηση: Η διασφάλιση ενός χώρου ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την είσοδο φιδιών , σαυρών κτλ. Η εφαρμογή γίνεται με ειδικά σκευάσματα και έχουν διάρκεια απώθησης έως 6 μήνες.