Κοινό σαράκι των επίπλων

XESTOBIUM RUFOVILLOSUM

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

  • Ενήλικο 3-4mm μήκος.Ενήλικο 3-4mm μήκος. Ο σημαντικά κυφός θώρακας καλύπτει το κεφάλι.
  • Προνύμφη - συνήθως κρυμμένη στο ξύλο.

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ

  • Βέλτιστες συνθήκες για ανάπτυξη είναι 22-23°C.