Ανατολίτικη Κατσαρίδα

BLATTA ORIENTALIS

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

  • 25 - 30 mm μήκος.
  • Έχει καφέ προς μαύρο χρώμα.
  • Τα φτερά δεν είναι ανεπτυγμένα στις θηλυκές και στις αρσενικές καλύπτουν τα ¾ της κοιλιακής χώρας.
  • Τρέχει αντί να πετά.

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ

  • Τα θηλυκά αποθέτουν 16 αυγά μέσα σε ωοθήκη.
  • Εκκολάπτονται σε 2 μήνες.
  • Οι νύμφες χρειάζονται 5 - 9 μήνες για αναπτυχθούν σε ενήλικες.